KP Penyesuaian Ijazah
:::: Selamat Datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Manggarai >>>> ::: Hati-hati Terhadap Penipuan CPNS Yang Mengatasnamakan Pejabat BKPP Kabupaten Manggarai >>>> :::: GAJI CPNS : Pasal 12 PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dua kali dengan PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan PNS menyatakan bahwa "Hak dan gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/SPMT) oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan" >>>> ::::

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH

1.                FC SAH SK 80% (SK CPNS)

2.                FC SAH SK 100% (SK PNS)

3.                FC SAH SK PANGKAT AKHIR

4.                PENILAIAN PRESTASI KERJA 2 TAHUN TERAKHIR (Sasaran kerja pegawai, Penilaian capaian sasaran kerja, Penilaian perilaku kerja)

5.                FC SAH Ijasah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

6.                FC Sah Surat Keputusan Ijin Belajar/tugas belajar

7.                FC SAH Surat Tanda Lulus ujian penyesuaian ijasah (dikecualikan bagi yang tugas belajar)

8.                UraianTugas Sesuai Ijasah (ASLI) yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja (serendah- rendahnya oleh pejabat Ess. 2)

9.                FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN SK PANGKAT TERAKHIR ATASAN LANGSUNG

10.           FC SAH KARTU PEGAWAI

11.           FC SPMT ( bagi yang naik pangkat pertama kali)

12.           FC SAH KONFERSI NIP BARU

13.           FC SAH SK MUTASI (bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja)

14.           ASLI PENGANTAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA

Catatan: berkas dikumpul dalam rangkap 2 dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.