Kenaikan Pangkat
:::: Selamat Datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Manggarai >>>> ::: Hati-hati Terhadap Penipuan CPNS Yang Mengatasnamakan Pejabat BKPP Kabupaten Manggarai >>>> :::: GAJI CPNS : Pasal 12 PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dua kali dengan PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan PNS menyatakan bahwa "Hak dan gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/SPMT) oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan" >>>> ::::

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

1.             FC SAH SK 80%

2.             FC SAH SK 100%

3.             FC SAH SK PANGKAT AKHIR

4.             PENILAIAN PRESTASI KERJA 2 TAHUN TERAKHIR (Sasaran kerja pegawai, Penilaian capaian sasaran kerja, Penilaian perilaku kerja)

5.             FC SAH IJASAH TERAKHIR  DAN TRANSKIP NILAI OLEH PEJABAT YANG BERWEWENANG ( bagi PNS yang naik pangkat pertama kali)

6.             FC SAH SERTIFIKAT UJIAN DINAS (bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang)

7.             FC SAH KARTU PEGAWAI

8.             FC SAH KONFERSI NIP BARU

9.             FC SPMT ( bagi PNS yang naik pangkat pertama )

10.        FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN SK PANGKAT TERAKHIR ATASAN LANGSUNG

11.        FC SAH SK MUTASI (bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja)

12.        ASLI PENGANTAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA.

Catatan: berkas dikumpul dalam rangkap 2 dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

 

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TERTENTU

1.           FC SAH SK 80%

2.           FC SAH SK 100%

3.           FC SAH  SK PANGKAT AKHIR

4.           PAK asli

5.           PRESTASI KERJA TAHUN  2 TAHUN TERAKHIR (Sasaran kerja pegawai, Penilaian capaian sasaran kerja, Penilaian perilaku kerja)

6.           FC SK Pengangkatan dalam jabatan ( apabila pertama kali menduduki jabatan fungsional teetentu)

7.           Foto copy sah SK KenaikanJabatan (apabila berdasarkan PAK mengakibatkan KenaikanJabatan)

8.           FC SAH Ijasah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

9.           FC SAH SK Sertifikat Pelatihan Jabatan Fungsional

10.      FC sah SK Tim Penilai PAK dan Sertifikat Tim Penilai PAK

11.      Bagi pejabat fungsional yang selesai mengalami tugas belajar dan telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional makalampirkan  pula : SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional, FC Sah SK Tubel, FC Sah Keputusan Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, FC sah Ijasah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

12.      FC SAH SK MUTASI (bagi PNS yang mengalami mutasi antar unit kerja, antar wilayah kerja)

13.      FC SAH KARTU PEGAWAI

14.      FC SAH KONFERSI NIP BARU

15.      FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN SK PANGKAT TERAKHIR ATASAN LANGSUNG

16.      ASLI PENGANTAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA

catatan :

  • Bagi pemangku jabatan fungsional tertentu apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit  yang  ditentukan untuk kenaikan J abatan/ pangkat setingkat lebih tinggi yang dibebaskan semantara dari  jabatannya. Maka wajib melampirkan SK pembebasan sementara.
  • Bagi PNS yang mengalami perubahan Dari jabatan terampil keahli harus melampirkan Sertifikat Diklat Penjenjang.
  • berkas dikumpul dalam rangkap 2 dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

 

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL

1.           FC SAH SK 80% (SK CPNS)

2.           FC SAH SK 100% (SK PNS)

3.           FC SAH SK PANGKAT AKHIR

4.           FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMT yang baru

5.           FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMT yang lama

6.           FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan Struktural menduduki jabatan fungsional tertentu

7.           PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2 TAHUN TERAKHIR (Sasaran kerja pegawai, Penilaian capaian sasaran kerja, Penilaian perilaku kerja)

8.           FC SAH  Ijasah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

9.           Apabila pejabat struKtural memperoleh ijasah yang lebih tinggi maka lampirkan pula SK ijin belajar/ tugas belajar

10.      FC Sah Sertifikat ujian dinas atau sertifikat DIKLAT PIM (bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang)

11.      FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN SK PANGKAT TERAKHIR ATASAN LANGSUNG

12.      FC SAH KARTU PEGAWAI

13.      FC SAH KONFERSI NIP BARU

14.      FC SAH SK MUTASI (bagi PNS yang mengalami mutasi antar wilayah kerja)

15.      ASLI PENGANTAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA

Catatan: berkas dikumpul dalam rangkap 2 dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.  

 

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL GOLONGAN IV

1.           FC SAH SK PANGKAT TERAKHIR

2.           FC SAH SK MUTASI (bagi PNS yang mengalami mutasi antarwilayah kerja)

3.           FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMT yang baru

4.           FC Sah SK Pengangkatan dalam jabatanStruktural, Surat pernyataan pelantikan, dan SPMT yang lama

5.           FC SAH pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila PNSD yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan Struktural menduduki jabatan fungsional tertentu

6.           FC SAH  Ijasah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

7.           Apabila pejabat structural memperoleh ijasah yang lebihtinggi maka lampirkan pula SK ijin belajar/ tugas belajar

8.           FC Sah Sertifikat ujian dinas atau sertifikat DIKLAT PIM (bagi PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang)

9.           PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2 TAHUN TERAKHIR

10.      FC SAH SK JABATAN ATASAN LANGSUNG DAN SK PANGKAT TERAKHIR ATASAN LANGSUNG

11.      FC SAH KARTU PEGAWAI

12.      FC SAH KONFERSI NIP BARU

13.      FC SAH SK 80% (SK CPNS)

14.      FC SAH SK 100% (SK PNS)

15.      DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Catatan: Khusus kelongan IV/ a ke atas berkas dikumpul dalam rangkap 4 dan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.